http://www.linet-pro.net/il/24885
 
 
 
  מיני ביוטופ
  עבודת סיכום- ניצנים
  הנחיות לשלב ב'
  השפעת האדם - עבודה
  שכפול שעתוק ותרגום
  מחזור התא
  מאמרים באקולוגיה
  פעילות שכפול הDNA
  פרס נובל לישראלים
  שמרים ותסיסה כהלית
  התא
  הדמייה של פעולת הלב
  נשימה בזרעי אפונה
  התמיינות תאים
  עבודת הקיץ
  תכנית לימודים
  תכנית לימודים
  תנאי נביטה ותרדמת זר
  תיאור מורפולוגי
  משולחן המורה
  תמונות וחוויות
  חומר לבגרות
  עבודות ותמונות
  עבודות תלמידים
  תכנית בית ספרית
  טופס תיאור מורפולוגי
  עריכת עבודה אקולוגית
  פעילות חלוקת תאים
  השוואת חלוקות תא
  חומרי הדברה וחיות בר
  מצגת - פוטוסינתיזה
  סיור לניצנים
  תכנית לימודים שנתית
  צמחים במדבר
  תכנית לימודים
  תכנית לימודים
  מדעים חט"ב
מקורות אנרגיה
פעילויות פיליפס
פיזיקה-ט'-חומר למבחן
מדעים-ז'-חומר למבחן
  

 

מנהיגות בעולם החי

 

 

הנושא של היחידה שלפניכם הוא מנהיגות בעולם החי.

הפעילות ביחידה נחלקת לשלושה חלקים.

 

חלק ראשון

צפיתם בכיתה בסרטו של וולט דיסני "מלך האריות" ובמהלכו מילאתם את דף הצפייה המצורף.

 

 

חלק שני

פעילות מתוקשבת בנושא מנהיגות בעולם החי.

 

קראו את ההוראות היטב ולאחר מכן הכנסו לנושאים השונים.

עליכם לענות על השאלות במהלך הפעילות,

לצורך כך פתחו קובץ וורד שמרו בשם כשאתם כותבים את שמכם ואת נושא הפעילות.

 

בפעילות המתוקשבת שני נושאים עליכם לבצע את שניהם.

הנושא הראשון עוסק במנהיגות בפילים.

הנושא השני עוסק במנהיגות ביחמורים.

 

חלק שלישי

פעילות הסיכום לכל היחידה.

עליכם לענות על השאלות, בדף הוורד אותו פתחתם בפעילות המתוקשבת, לבצע את הפעילות היצירתית בפעילות הסיכום של היחידה ולהגישם למורה המלמדת אתכם. (צרפו גם את דף הצפייה אותו מילאתם במהלך הצפייה בסרט).

 

פעילות סיכום

 

עבודה נעימה מצוות מדעים.