http://www.linet-pro.net/il/_24889
 
 
 
  סיכום למבחן מפמ"ר
  תוכנית הלימודים תשע"ג
  סיכומי שיעור
  מבחנים
תרגול למבחן סמסטר ב
הודעה חשובה

מבחן מפמר יתקיים בתאריך 22.5 יום רביעי

הכרזת העצמאות (הצדקות, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, הפניות, חשיבות ההכרזה)

5 תנאים לקיומה של מדינה (שטח, אוכלוסיה, שלטון ומשטר, ריבונות, הכרה בינלאומית)

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי - גבולות מדינת ישראל, חוק השבות וחוק האזרחות, סמלי הריבונות

שלטון העם (דמוקריה ישירה, יצוגית (עקיפה), ממשל פרלמנטרי, ממשל נשיאותי, משאל עם, בחירות (כח משה)

זכויות אדם ואזרח - (כח החשק) הזכות לכבוד (שם טוב, פרטיות), חיים בטחון ושלמות הגוף, חירות (חופש העיסוק, חופש התנועה, חופש הביטוי {הפגנה ומחאה, זכות הציבור לדעת , חופש התקשורת, חופש המידע}, חופש הדת (חופש דת וחופש מדת), חופש ההתארגנות וההתאגדות. הזכות לשוויון (אפליה, העדפה מתקנת, הבחנה). הזכות להליך משפטי הוגן, הזכות לקניין (קניין רוחני, קניין חומרי) 

שלטון החוק - הגדרה, תפקיד החוק, שוויון בפני החוק, החוק במובן הפורמלי, החוק במובן המהותי, האכיפה והפרסום של החוק, הציות לחוק, 

נא השתמשו בסיכומים המתאימים כאן באתר , במחברת ובספר.

מבנה המבחן : פרק ראשון שאלות אירוע, פרק שני שאלות ידע, פרק שלישי שאלות על טקסט לא ידוע, פרק רביעי שאלות אמריקאיות.

בברכה צוות אזרחות