מולדת, חברה ואזרחות
  מדעים
  חגים ומועדים
  תנ"ך
  שפה
  קישורים מומלצים
  חשבון והנדסה
  אומנות
 
קו חם לחני קיסר

 
 

http://www.linet-pro.net/il/tikshuv-rehovot
דף הבית לוח מודעות קבוצות דיון צ`ט
הכינו: אילנה פלמור
וסמדר אביסטריס                                                                                              

בהנחייתה של חני קיסר

קראו את הסיפור ובצעו את המשימות שאחריו

 

ראש העיר וראש הגנב

סיפור עם מפי יהודי עיראק

מעשה בעיר אחת שנתברכה בראש עיר למופת. הכול התנהל בה על הצד הטוב ביותר. השומרים הסתובבו בשווקים לשמור על הסדר, והשופטים שפטו למישרין, ולא היו תלונות ולא היו גניבות.

עד שלפתע התחילו מתגלות גניבות מרובות, ובעקבותיהן באו התלונות, נפרצו חנויות של צורפים, נגנבו פירות מן הדוכנים ונעלמו בגדים מתוך הארונות בתוך הבתים.

הדבר הפליא מאוד את ראש העיר. הוא הוסיף שומרים ושוטרי חרש, אך כל עמלם היה לשווא. באין ברירה ציווה ראש העיר על השומרים: הלילה בחצות תאסרו את מי שיימצא משוטט ברחובות העיר. הגנבים יהיו בודאי ביניהם, ומחר תביאו את כולם לפני השופט.

 

באותו לילה נאסרו שבעים איש. הם נחקרו פעם ופעמים, אך בשום אופן אי-אפשר היה לגלות את האשמים. השאירו אותם בבית הסוהר ימים אחדים, והגניבות פסקו. סימן שהגנבים נמצאים בין העצורים, חשב ראש העיר, אך כיצד ניתן לגלותם?

לאחר כמה לילות אסף ראש העיר שוב את כולם וחקר אותם, ולאחר גמר החקירה אמר: ועכשיו יכולים אתם ללכת איש איש לביתו. שמחו האנשים ופנו לעבר הדלת למהר וללכת הביתה. כשלפתע הרעים ראש העיר בקולו: אבל לא אתם, גנבים שכמותכם!

מיד הסתובבו שני אנשים בבהלה, חיוורים ורועדים מן הצעקה, ותלו מבטים שואלים בראש העיר.

איסרו אותם, את שני אלה איסרו, ציווה ראש העיר, הם הם הגנבים! הודו השנים ואף גילו את מקום הסתר, שבו החביאו את השלל. העיר שקטה והתושבים חזרו למלאכתם ולשלוותם, הכול בזכות ראש העיר שידע, שעל ראש הגנב בוער הכובע.

 

 

פעילות 

 

חלק א' - ניתוח הסיפור על פי מאפייני הסיפור העממי

המיומנויות שתתרגלו בשלב זה הם:

ü;    איתור פרטי מידע והבלטתם בטקסט.

ü;    בניית תרשים וארגון המידע בו.

ü;    שימוש במולטימדיה להבעה (טקסט, תמונות, ציורים וכד')

 

פתחו דף word – העתיקו אליו את הסיפור וכיתבו בו את תשובותיכם.

 

שלב א' – מבנה הסיפור העממי

בשלב זה נסקור את מבנה הסיפור ואת האווירה השלטת בכל חלק.

בסיפור עממי ישנה בדר'כ פתיחה שלווה ורוגעת, שמשתנה עם התפתחות העלילה, וחוזרת להיות שלווה בסיום, כאשר הבעיה נפתרת.

נראה זאת בסיפורנו:

1.     האווירה בסיפור:

א.     פתיחה: צבעו בכחול את המשפט המתאר את האווירה בעיר בתחילת הסיפור.

ב.     גוף הסיפור: צבעו באדום את המשפט המתאר את המפנה שחל בעיר.

ג.       סיום: צבעו בכחול את המשפט המתאר את האווירה בעיר בסוף הסיפור. 

2.     תארו בתרשים או בגרף את התפתחות האווירה בסיפור (היעזרו בצורות האוטומטיות).

 

שלב ב' - הדמויות בסיפור העממי:

בסיפור עממי הדמויות הן דמויות מייצגות, ללא זהות או שם. בנוסף, הדמויות השונות בסיפור מייצגות מעמדות מנוגדים או דעות מנוגדות. נראה זאת בסיפור.

1.     הדמויות בסיפור העממי הן דמויות מייצגות. ציינו מה מייצגת או את מי מייצגת כל אחת מהדמויות. שימו לב: לדמויות בסיפור אין בכלל שם.

  • ראש העיר – מייצג את ______________
  • השומרים ושוטרי החרש – מייצגים את _______________________
  • גנבים – מייצגים את _____________________

2.     מרקרו את הדמויות המנוגדות:

  • את הדמויות החיוביות מרקרו בורוד.
  • את הדמויות השליליות מרקרו באפור.

 

שלב ג' – תפקידיו של הסיפור העממי:

לפניכם שלושה תפקידים עיקריים של הסיפור העממי:

  • בידור ובילוי לשעות הפנאי – היו מתאספים בכיכר העיר, במרכז עמד מספר הסיפורים, שמשך את הקהל ועניין אותו בסיפורו.
  • כלי תקשורתי – מספר הסיפורים העביר והשמיע בפני קהלים רבים ומגוונים מקרים ואירועים שהתרחשו במקומות אחרים.
  • תפקיד חינוכי – באמצעות הסיפור הועבר לקהל לקח/מוסר השכל, לחנך את האנשים להתנהגות מוסרית, מה מותר לעשות ומה אסור.

 

השיבו על השאלות הבאות:

1.     הסיפור העממי ככלי בידורי – כתבו מהם אמצעי הבידור המוכרים לכם בימינו. הוסיפו לתשובתכם תמונה מתאימה של כלי בידורי כלשהו.

2.     הסיפור העממי ככלי תקשורתי - אם אירוע כזה היה מתרחש בימינו, כיצד לדעתכם הוא היה מגיע לאוזניכם, או לאוזני הציבור בכלל? הוסיפו לתשובתכם תמונה מתאימה של כלי תקשורת כלשהו.

3.     תפקיד חינוכי – מהו הלקח או מוסר ההשכל שלמדתם מהסיפור? עצבו סטיקר שמביע את מוסר ההשכל. ראו דוגמאות לסטיקרים מתוך גלריית הסטיקרים.
הוסיפו לסטיקר שלכם אחד מהפתגמים הבאים, וחישבו היטב איזהו הפתגם המתאים ביותר למוסר ההשכל שבסיפור 'ראש העיר וראש הגנב':

א.     על ראש הגנב בוער הכובע.

ב.     סוף מעשה במחשבה תחילה.

ג.       סוף גנב לתלייה.

ד.      החכם עיניו בראשו.

ה.     לשקר אין רגליים.

שימו ♥;: ניתן להוסיף פתגם משלכם אם הוא מתאים.

4.     מדוע לדעתכם העבירו לקח זה באמצעות סיפור ולא בדרכים אחרות, כמו הטפת מוסר למשל? (חישבו כיצד אתם הייתם נוהגים אם מישהו היה מטיף לכם מוסר...)

 

 

 פעילות מהנה!

 

מספר כניסות לאתר : 18040
Powered by EduSystems
* אתר זה מופעל באמצעות מערכת אדיוסיסטמס לי-נט פרו * ניתן לפנות לתמיכה אל: info@edusystems.co.il *